04 May

Papagájt tolláról! De ez nehezebb, mint a mondás tartja, mert a madarak testbeszédének megfelelő mélységű kiismerése sok tapasztalatot és kutatómunkát igényel. Madárspecialisták nemrégiben megkísérelték feltérképezni a madarak tollakon keresztüli kommunikációját.

A papagájok - amelyek rendkívül intelligensek és nagyon verbálisak - a fejtollaik borzolásával is képesek vizuálisan kommunikálni egy új tanulmány szerint, mely PLOS ONE folyóiratban, Aline Bertin írásában jelent meg. A tanulmány célja a figyelemre méltó madarfajok komplex társadalmi életének megértése. A szerzők öt, kézzel felnevelt, emberrel együtt élő kék-sárga ara papagáj (Ara ararauna) viselkedését tanulmányozták. A vizsgálat tárgya az emberi gondozókkal illetve egymással létrehozott vizuális kölcsönhatás volt. A megfigyelések során a koronát, a nyakat és a papagáj arcán lévő toll pozícióját monitorozták és értékelték, valamint a csupasz arcbőrön található elpirulás jelenlétét vagy annak hiányát figyelték meg.

Megállapították, hogy a madárfoltok gyakrabban fordultak elő, amikor a madarak nem mozdultak, például a társadalmi interakciók szüneteiben és a pihenőidők során. A tollborzolás jelensége is akkor gyakori, ha a papagáj interakcióba kerül az emberrel, vagy egy másik madárral. Szemkontaktus fenntartása és beszélgetés ideje alatt szintén előfordult a tollazat mozgatása, de ha az ember látványosan figyelmen kívül hagyta a madarat és hátat is fordított neki, az interakciók elmaradtak. Ezek az eredmények együttesen arra utalnak, hogy a fizikai interakciók alapja mindig valamilyen társas esemény.

"Hogy a madarak hogyan használják az arcmegjelenítéseket, és hogy kommunikálják-e a belső szubjektív érzéseiket, fontos kérdés a papagájok érzelmeinek megértése és ezen tudás elmélyítése szempontjából" - mondja Bertin és munkatársai. Bár a vételezett minta egyelőre kicsi, az már megállapítható belőle, hogy a tollborzolás és az a papagájok arcának különféle elszíneződése nem a véletlen műve, hanem a mindenkori hangulat és a külvilág felől érkező ingerek függvénye. Papagájok millióit tartják háziállatnak, és a papagájok ezen vizuális kommunikációjának megértése segíthet a fogvatartottak jóllétének növelésében, lelkiviláguk jobb megismerésében.

Az ara papagáj különösen összetett arcának köszönhetően az érzelmek színei és tollai révén kommunikálhatnak egymással és az emberrel is. A felületeken bekövetkező változások a legtöbb esetben nagyon gyorsak, és nagyon sokféle esemény kiválthatja őket az ember vagy egy papagájtárs irányából is.

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING